Participarea salariatilor la profit

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.

În vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaşte ca provizion costul previzionat al acestora atunci şi numai atunci când:

a) entitatea are o obligaţie legală sau implicită de a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi

b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei.

O obligaţie curentă există atunci, şi numai atunci, când entitatea nu are o altă alternativă realistă decât să efectueze aceste plăţi.

În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.

Ca urmare, în exerciţiul financiar pentru care se propune acordarea de prime reprezentând participarea personalului la profit se reflectă în contabilitate constituirea unui provizion la nivelul sumelor estimate reprezentând sumele brute cuvenite salariaţilor, astfel:

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1518 Alte provizioane

În exerciţiul financiar ulterior, în care se acordă primele, în contabilitate se evidenţiază,:

a) primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii:

643 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit = 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit şi, concomitent

b) se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate reprezentând sumele brute cuvenite salariaţilor:

1518 Alte provizioane = 7812 Venituri din provizioane

c) plata primelor reprezentând participarea personalului la profit:

424 Prime reprezentând participarea personalului la profit = 5311 Casa în lei

Articole similare

One Thought to “Participarea salariatilor la profit”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici