Pentru ce serveste bonul de consum si cand e nevoie de acesta?

Serveste ca:

– document de eliberare din magazie a materialelor;

– document justificativ de scădere din gestiune;

– document justificativ de înregistrare în contabilitate.

 Se întocmeste în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de către compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de către alte compartimente ale unitătii, care solicită materiale pentru a fi consumate.

Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în conditiile utilizării tehnicii de calcul.

Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaúi cont de materiale, loc de depozitare úi loc de consum.  În situatia în care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedează în felul următor:

-în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso-ul formularului se obtin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;

-în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit si se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeste un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiasi bon de consum

În bonul de consum, coloanele “Unitatea de măsură” si “Cantitatea necesară” de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicit si se eliberează din magazie materiale cu două unităti de măsură.

Dacă operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv mentiunea “predat în timpul inventarierii”.

Circulă:

– la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

– la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;

-la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitătilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar si de primire de către delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

– la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (ambele exemplare).

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este următorul:

– denumirea unitătii;

– denumirea formularului;

– produsul/lucrarea (comanda); norma; bucăti lansate;

– numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;

– denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberată;

– pretul unitar; valoarea, după caz;

– data si semnătura gestionarului si a primitorului.

Baza legala: OMFP 3512/2008

Oana Tomoiaga

Articole similare

Comentariul tau aici