Perioada fiscala semestru sau anul calendaristica pentru platitorii de TVA

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Contribuabilii – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot solicita organelor fiscale competente utilizarea  unei alte perioade fiscale decat luna calensaristica sau trimestru calendaristic, respectiv:

  a) semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;

  b) anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

  În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea. Cererea se completează pe formularul 306 “Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534 din 15 iulie 2016.

  Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea, respectiv: .

  • declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;
  • balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;
  •  jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;
  • alte documente relevante pentru luarea deciziei.

  Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată. A

  Cererea se soluţionează în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. erioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie.

  La data modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizie, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: