Plati in contul unic- modificare legislativa

In M.Of. 619/29.08.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.235 din 22.08.2012 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Art. I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numerele curente 3 „Impozit pe veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare” și 4 „Impozit pe veniturile rezultate din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil” se abrogă.

2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Obligațiile fiscale ce fac obiectul art. I pct. 1, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și impozit pe veniturile rezultate din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

Art. IV – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Șerban Pop

București, 22 august 2012. Nr. 1.235.

Articole similare