Politici contabile pentru societati – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele:

 • alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor;
 • reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora;
 • inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea constatata;
 • alegerea metodei de evaluare a stocurilor;
 • contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.

Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie.

In cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective. Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de entitate.

Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

 • initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale; 
 • o decizie a unei autoritati cmpetente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de:

 • o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul economico‐financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea;
 • obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.

Exemple de situatii care justifica modificarea de politici contabile pot fi:

 • admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii entitatii sau retragerea lor de la tranzactionare;
 • schimbarea actionariatului, datorata intrarii intr‐un grup, daca noile metode asigura furnizarea unor informatii mai fidele;
 • fuziuni si divizari efectuate la valori contabile, caz in care se impune armonizarea politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc.

Comanda aici Manualul de politici si proceduri contabile elaborat de Contzilla.ro!

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare