Precizari ANAF: depunerea declaratiei 225 privind veniturile din titluri de capital

Model formular 225 “Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”

Intructiuni privind completarea Declaratiei 225

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează că începând cu data de 1 iulie 2010, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice, beneficiare de venit din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, au obligaţia stabilirii trimestriale a câştigului net/pierderii nete, calculării şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil.

Impozitul de plată/de restituit pentru perioada de raportare, reprezentând plată anticipată, se calculează de persoana fizică, beneficiară de venit, ca diferenţă între impozitul pe câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui trimestru şi impozitul aferent trimestrului anterior şi se declară până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.

Câştigul net/pierderea netă se determină la sfârşitul fiecărui trimestru, ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare.

Impozitul pe câştigul net se stabileşte la sfârşitul fiecărui trimestru, prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net, la sfârşitul trimestrului de raportare.

Pentru perioada 01.07.2010 – 31.12.2010, la stabilirea plăţilor anticipate se vor avea în vedere numai câştigurile şi pierderile aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare efectuate începând cu data de 1 iulie 2010.

A.N.A.F. a publicat pe site-ul propriu, www.anaf.ro, la secţiunea “Toate formularele cu explicaţii”, formularul 225 “Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”. Formularul se completează de către contribuabili pe baza informaţiilor transmise de intermediari, societăţile de administrare a veniturilor sau alţi plătitori de venit, conform instrucţiunilor prevăzute în Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.600/2010.

Plata impozitului se realizează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.09 “Venituri ale bugetului de stat – Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare” care se deschide pe codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al contribuabilului persoană fizică.

Articole similare

3 Thoughts to “Precizari ANAF: depunerea declaratiei 225 privind veniturile din titluri de capital”

  1. BELI IONEL

    impozitul de plata. Multumesc

  2. […] Precizari ANAF legat de depunerea Formularului 225 privind impozitul din vanzarea titlurilor de valo… […]

  3. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici