Precizarile MFP privind depunerea situatiilor financiare anuale pe 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In formatul eletronic al situatiilor financiare pe anul 2021 sunt prevazute cateva precizari ale MFP cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare pe anul 2021.

Acestea sunt:

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, “în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagina din situațiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil”.
Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității


A. Întocmire raportări anuale

Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
● entități care depun raportări contabile anuale:

-entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

– entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;

-subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European;

-persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

-entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

-entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare:
● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar


B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.


C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) – (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare.
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

-pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;

-pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.


D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2022), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare (2021).
3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi – dobânzi la conturi curente”).

Articole similare

Comentariul tau aici