Prevenirea incapacitatii de plata – Legea nr. 155/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand de astazi, 06.07.2017 intra in vigoare Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. Iata care sunt modificarile care intra in vigoare:

  • Articolul I, punctul 1, partea introductiva a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat au obligatia de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, care va cuprinde:”.

  • Articolul I, punctul 3, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie – CPPI Busteni, institutie publica cu personalitate juridica, cu atributii in formarea profesionala si gestionarea activitatii de compensare dintre operatorii economici, aflata in subordinea Ministerului Economiei, prin personalul Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București, este obligat sa asigure pastrarea, stocarea si utilizarea informatiilor, datelor si situatiilor comunicate de operatorii economici in conditii de confidentialitate si siguranta, in scopurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezarii intereselor, de orice natura, ale acestora”.

  • Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Ordinele de compensare, astfel cum sunt reglementate de HG nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt numerotate unic, evidenta acestora fiind de competenta Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucuresti a Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie – CPPI Busteni.”

Baza legala: Legea nr. 155/2017

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

×
×