Prime reprezentand participarea personalului la profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.

In vederea inregistrarii primelor reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci cand:

1. entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare;

si

2. poate fi facuta o estimare certa a obligatiei

O obligatie curenta exista atunci, si numai atunci, cand entitatea nu are o alta alternative realista decat sa efectueze aceste plati. In situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentand participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion, cheltuiala rezultand din serviciul angajatului. Provizionul urmeaza a fi reluat in exercitiul financiar in care se acorda aceste prime.

Ca urmare, in exercitiul financiar pentru care se propune acordarea de prime reprezentand participarea personalului la profit se reflecta in contabilitate constituirea unui provizion la nivelul sumelor estimate reprezentand sumele cuvenite salariatilor, articol contabil:

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1518 Alte provizioane

In exercitiul financiar ulterior, in care se acorda primele, in contabilitate se evidentiaza:

Primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii:

644 Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit = 424 Prime reprezentand participarea personalului la profit

Se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate reprezentand sumele cuvenite salariatilor:

1518 Alte provizioane = 7812 Venituri din provizioane

Plata primelor reprezentand participarea personalului la profit:

424 Prime reprezentand participarea personalului la profit = 5311 Casa in lei

Nota: Pentru aceste prime se vor calcula si retine impozitele si contributiile catre bugetul de stat conform Codului Fiscal.

Articole similare