Principalele date de intrare in vigoare a ultimelor acte in materie fiscala

8 mai 2015

·        Depunerea notificarii privind constituirea registrului de bani personali (baza legala este Ordinul 513/2015 publicat in 30 aprilie 2015 care prevede ca in termen de 5 zile de la data publicarii se depunea la ANAF o notificare (se notifica deschiderea registrului si numarul de pagini – fara a exista un model oficial al notificarii).

·         De la aceasta data se trece la impozitarea bacsisului – potrivit OUG 8/2015(citeste aici ordonanta)

Bacşişul este orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.

Bacsisul se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct.

Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor. În cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

La ora începerii programului de lucru, operatorii economici trebuie să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conţinutul registrului de bani personali, precum şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă

La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unităţii de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea şi în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deţinute.

Iata care este practica declararii bacsisului in SUA- click aici.

Modelul pentru registrul de bani personali poate fi gasit aici.

·         Se modifica sanctiunile pentru neemiterea bonului fiscal-citeste aici

·         Se modifica sanctiunile pentru sumele in numerar si care sunt neacoperite de acteciteste aici

 

9 mai 2015

 

·         Din 09.05.2015 intra in vigoare noile limitari privind incasarile si platile in numerar conform  Legii nr. 70/2015.

Pe scurt, acestea sunt :

Limite incasari :

·         plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

·         plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si

·         nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare

·         plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Interziceri :

·         Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

·         Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

 

1 iunie 2015

 

·         De la aceasta data se aplica cota redusa de TVA (9%) la produsele alimentare conform OUG 6/2015 din 7 aprilie 2015, extinzadu-se astfel aria de aplicare (inainte se aplica doar la paine si produse de panificatie).

Cota de 9% se va aplica la alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri.

Pe site-ul  Ministerului de finante a fost publicat un proiect de modificare a normelor la codul fiscal  care detaliaza care sunt aceste produse alimentare – lista complete am prezentat-o in articolul care poate fi consultat aici.

·         Tot de la 1 iunie intra in vigoare unele modificari in ce priveste impozitul pe venit , pe care le-am prezentat aici.

 

Articole similare

Comentariul tau aici