Principalele noutati legislative ale anului 2014 in domeniul contabilitatii

Am prezentat mai jos o scurta trecere in revista a principalelor acte legislative care au aparut in perioada 1 ianuarie -25 august in domeniul contabilitatii, enumerate invers cronologic :

Ordinul nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în M.Of. nr. 616 din 21.08.2014 – Prin acesta se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale 42 de formulare.

Ordinul MFP nr. 845 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005

Ordinul MFP nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost publicata in Monitorul Oficial 506/08.07.2014.
– se modifica definitia intreprinzatorului debutant, prin eliminarea limitei de varsta de 35 ani, existenta anterior.

Ordinul ANAF nr. 1847 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78.1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
– Acest articol, 78.1 face referire la declararea ca inactivi a contribuabililor persoane juridice sau orice entitati fara personalitate juridica

OUG nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în M.Of. nr. 455 din 23.06.2014 prin care :
– se modifica codul de procedura fiscala cu prevederi care au in vedere comunicarea electronica cu contribuabilul.
– actul administrativ fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronica;
– actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
– se introduce un nou capitol intitulat Transmiterea cererilor de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic

Ordinul 698 si Ordinul 699 publicate in M.Of. 362/16.05.2014– S-a publicat valoarea indexata a tichetelor de masa si de cresa pe semestrul 1 2014. Valorile raman la 9,35 lei si respectiv 430 lei.

Ordinul MFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor OMFP nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în M.Of. nr. 360 din 15.05.2014 .

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii a fost publicată M.Of. nr. 328 din 6 mai 2014.

Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 14/2014 privind aprobarea Tabloului CECCAR, publicată M.Of. nr. 326 din 6 mai 2014

OUG nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată M.Of.nr. 308 din 25 aprilie 2014
– Prin aceasta ordonanta se abroga vechiul articol 19.2 din CF cu prevederile privind scutirea de impozit a profitului reinvestit si se introduce un nou articol, articolul 19.4 « Scutirea de impozit a profitului reinvestit » care se aplica de la 1 iulie 2014.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 11.04.2014, afişat în data de 14 aprilie 2014
– Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală. (click aici pentru prevederi )

Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014.
– Se precizeaza care sunt etapele încadrării în categoria de risc fiscal ;
– Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.

OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată M.Of. nr. 151 din 28 februarie 2014.
-Prin aceasta ordonanta se aduc modificari elementelor care pot fi considerate mijloace de proba. Astfel, constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.
– legat de certificarea declaraţiilor fiscale :contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
– se aduc si prevederi speciale privind rambursarea TVA

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare , publicat M.Of. nr. 133 din 24 februarie 2014

Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu , publicat M.Of.nr. 129 din 21 februarie 2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic a fost publicat M.Of. nr. 114 din 17 februarie 2014

HG nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 , publicată in M.Of. nr. 108 din 12 februarie 2014

– prin aceasta hotarare s-a prevăzut că pentru a beneficia de scutirea directă de la plata accizelor prevăzută pentru gazul natural la art. 206.60 din Codul fiscal, utilizatorii au obligaţia depunerii unei notificări la autoritatea vamală teritorială începând cu data de 1 aprilie 2014

Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile a fost publicată M.Of.nr. 106 din 12 februarie 2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3851/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor” , publicat M.Of. nr. 103 din 10 februarie 2014

Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat in M.Of. nr. 36 din 16 ianuarie 2014

HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern a fost publicată in M.Of.nr. 17 din 10 ianuarie 2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală a fost publicat M.Of.nr. 14 din 9 ianuarie 2014

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile a fost publicat M.Of.nr. 6 din 7 ianuarie 2014. Click aici pentru a vedea modificarile aduse Ordinului 3055/2009.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind privind modificarea anului fiscal“ a fost publicat M.Of.nr. 10 din 8 ianuarie 2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ a fost publicat in M.Of.nr. 10 din 8 ianuarie 2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAFnr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat M.Of.nr. 2 din 6 ianuarie 2014

Articole similare

Comentariul tau aici