Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinând seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

  Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economica, punând în evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

  Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate în contabilitate asa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

  Documentele care stau la baza înregistrarii în contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie în concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.

  În conditii obisnuite, forma juridica a unui document trebuie sa fie în concordanta cu realitatea economica. În cazuri rare, atunci când exista diferente între fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

  Exemple de situatii când se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate:

  • încadrarea, de catre utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operational sau financiar;

  • încadrarea operatiunilor la vânzare în nume propriu sau comision, respectiv consignatie;

  • recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor în contul de profit si pierdere sau ca venituri în avans, respectiv cheltuieli în avans;

  • încadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt;

  • recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la

  entitati afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare ;

  • încadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

  Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economic-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel încât sa fie extrem de rare situatiile în care natura operatiunii, determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului, sa difere de cea care ar fi stabilita în lipsa aplicarii acestui principiu.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: