Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 27.11.2018 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipatie a sumelor de plata, reprezentand impozit pe venit, contributie individuala de asigurari sociale si contributie individuala de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizii de impunere anuala.

“(1) Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor.

(2) Pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după data de 30 octombrie 2018, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, precum și a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 este de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

“Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă bonificație sunt următoarele:

  • impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017;
  • contribuția individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017;
  • contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (2). Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor fizice.

Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitată integral astfel:

  • până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit și al contribuției individuale de asigurări sociale;
  • până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate.

Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile de impunere anuală sunt comunicate după această dată, dacă este respectată condiția prevăzută la alin. (4).

Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală ca urmare a inspecției fiscale, aferente tipurilor de obligații fiscale și perioadelor fiscale prevăzute la alin. (2), comunicate de organele fiscale centrale competente anterior sau ulterior datei de 30 iunie 2019, se acordă bonificația dacă este respectată condiția prevăzută la alin. (4).

În situația în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), bonificația se acordă numai pentru sumele plătite integral aferente acelor decizii de impunere anuală care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (4).

În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzută la art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației potrivit prezentei proceduri.”

Articole similare

Comentariul tau aici