Procedura de acordate facilitati la angajarea absolventilor

ORDINUL nr. 342 din 14 aprilie 2009 a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor legate de ajutorul acordat companiilor care angajeaza proaspat absolventi ai institutiilor de invatamant – conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 266 din 23 aprilie 2009

Principalele prevederi ale ordinului:

 – ajutorul financiar se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de învatamant si care, mentin raporturile de munca ori de serviciu cu persoane din randul absolventilor respectivi, pe o perioada de unu sau 2 ani;

Nu beneficiaza de ajutorul financiar:
 – angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;
 – angajatorii care nu mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoanele din randul absolventilor institutiilor de invatamant incadrati in conditiile art. 80 din lege, pe perioada cuprinsa intre data indeplinirii acestei obligatii si data de intai a lunii urmatoare indeplinirii obligatiei, precum si in continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicita acordarea ajutorului financiar;

 – angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar se afla in situatie de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restricţii asupra acestora, ale caror activitati fac obiectul unui aranjament cu creditorii si cei care se afla in alte situatii similare reglementate de lege;

 – angajatorii care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar;

 Pentru acordarea ajutorului financiar, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana in a carei raza teritoriala isi au sediul, in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unu sau 2 ani, pentru care au mentinut raporturile de munca ori de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor, si pentru care solicita acordarea ajutorului financiar, urmatoarele documente:

 – cerere pentru acordarea ajutorului financiar si o declaratie pe propria raspundere;
tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul absolventilor institutiilor de invatamant, carora le-au mentinut raporturile de munca ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicita acordarea ajutorului financiar;

 – carnetul de munca, in copie, sau alte acte prevăzute de lege care sa ateste mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar;

 – certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta, care sa ateste ca la data depunerii cererii angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;

 – situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentand ajutorul financiar solicitat, intocmita pe categorii de contributii sociale, pentru fiecare absolvent in parte;
 – statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale ale absolventilor, ale caror raporturi de munca sau de serviciu sunt mentinute, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum si contributiile sociale datorate de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura acestora;

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×