Procedura de aplicare a masurilor de simplificare in cazul furnizorului de bunuri sau servicii

 Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG44/2004 privind Normele de aplicare a Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; OMFP 1372/2008;OMFP 3596/2011

In privinta livrarilor de bunuri, respectiv a prestarilor de servicii,in interiorul tarii,acestea sunt definite:

– drept operatiuni realizate numai intre persoane inregistrate in scopuri TVA conform art.153, care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art.132 si art.133 din Codul fiscal;

– drept operatiuni taxabile.

In vederea aplicarii masurilor de simplificare se impune respectarea, de catre ambii parteneri participanti la tranzactie, a procedurii stabilite prin lege; in cazul furnizorului de bunuri, respectiv a prestatorului de servicii, aceasta procedura legala consta in urmatoarele:

– pe factura emisa, atat pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, cat si pentru avansurile aferente, furnizorul sau prestatorul nu trebuie sainscrie suma TVA colectata deoarece obligat la plata taxei este cumparatorul/beneficiarul; pe factura emisa se inscrie doar mentiunea ”masuri de simplificare conform art. 160 din Codul fiscal lit. …”;

baza de impozitare a TVA inscrisain factura emisa prin aplicarea masurilor de simplificare se evidentiazain coloana 10 din jurnalul pentru vanzari reglementatprin OMFP nr 1.372/2008 si se raporteaza prin decontul de TVA la randul 13 denumit Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa);

– baza de impozitare a TVA raportata la acest rand se preia in totalul inscris la randul 17 TOTAL TAXA COLECTATA (suma d la rd. 1 pana la rd. 16, cu exceptia celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1);

– valoarea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii supuse masurilor de simplificare se raporteazasi prin declaratia informativa cod 394 regelementata prin OMFP nr. 3.596 din 19 decembrie 2011, denumita Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

De asemenea, prin declaratia cod 394, vanzatorul/prestatorul raporteaza cu simbolul Vvaloarea tranzactiilor efectuate, ordonatein functie de urmatoarele informatii:

– valoarea totala a bazei de impozitare;

– valoarea totala a TVA.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici