Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA

Ordinul nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat in M.Of. nr. 133/24.02.2014.

Prevederi :

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în M.Of. Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

– La capitolul I “Dispoziţii generale”, punctul 7 va avea următorul cuprins:

7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.”

Prin ordinul anterior, era prevazuta si inscrierea in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare cf. art.156.3 alin.(13) din Codul fiscal.

– La capitolul II ” Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile”, secţiunea a 2-a, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii.”

– La capitolul IV ” Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA”, punctul 7 va avea următorul cuprins:

7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii.”

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×