Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 •  

  Ordinul nr. 606 nr. din 13.06.2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 351/13.06.2013.

  Modificari:

  1. Se abroga articolul care prevede modelul documentului:” Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. “

  2. Prin Ordinul 700, anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA avea loc :

  “d. de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA și care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;

  e. de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA și care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor două trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.”

  Aceste litere se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

  „d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus nici un decont de taxă pentru 6 luni consecutive, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

  e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.”

  3.Procedura se aplica:

  „e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna și care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum și a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

  g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;”.

  4.Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus nici un decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

  1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

  2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârșitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

  3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicația informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont – formular (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată» și întocmește următoarele documente: a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA; b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuța corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat. 4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

  5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.

  6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.

  7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

  5. Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidențiate operațiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

  1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

  2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârșitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

  3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiția de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicația informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA și care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidențiat nicio achiziție de bunuri/servicii și nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.

  4. Compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:

  a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toți contribuabilii selectați, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

  b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuța corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

  5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.

  6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă, în situația persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

  7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situația persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

  8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

  Ordinul complet poate fi gasit aici.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: