Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme-noutati legislative

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Comunicat  AJFP Bistrita

  A fost aprobată procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitată în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013.

  In Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12.04.2016 a fost publicat Ordinul comun al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 682/07.04.2016 şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.154 din 7 aprilie 2016 de aprobare a Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare aprobată prin care prevede următoarele:

  Contribuabilii care au achitat în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013 taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent.

  În vederea restituirii, persoana beneficiară trebuie să depună la organul fiscal o cerere tip care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită, la care se anexează următoarele documente:

  a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

  b) documentul care atestă plata taxelor menţionate mai sus. În situaţia în care solicitantul nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează de către organul fiscal conform procedurii;

  c) copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. Pentru autovehiculele achiziţionate în leasing se vor prezenta şi contractele de leasing.

  Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la depunere, termen care se prelungeşte, dacă este cazul, cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent.

  În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 zile de la data solicitării, cererea se respinge.

  Sumele plătite, precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acesteia se achită pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, actualizată cu indicele preturilor de consum.

  Dacă contribuabilul înregistrează datorii la bugetul de stat, din sumele de restituit se vor recupera aceste datorii, urmând ca restituirea să se facă pe diferenţă.

  Baza legală:

  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, forma iniţială publicată în MO nr. 119/14.03.2013;

  – Ordinul comun al Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 682/07.04.2016 şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.154 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în MO nr. 274/12.04.2016. Parasca C-tin Cristian,


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: