Procedura de solutionare a deconturilor cu optiune de rambursare va fi modificata din 2016

ANAF  a publicat in 08.12.2015 un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

Prin noul Cod de procedură fiscală (Legea 207/2015)  s-a prevăzut că TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii şi condiţiilor aprobate prin ordin al președintelui ANAF.

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare este aprobată prin OMFP  nr.263/2010, publicat în MOF  Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea prin noul cod de procedură fiscală, termenul de depunere a contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale s-a modificat la 45 zile, față de 30 de zile.

Astfel, a fost necesara elaborarea unui ordin  în care să fie preluată actuala procedură de soluționare a deconturilor, cu modificarea corespunzătoare a trimiterilor la noile articole din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și a formularelor de decizii emise în temeiul acestei proceduri.

Tot prin proiect se elimina domeniul „Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat” (cod CAEN 4621) din categoria domeniilor de activitate care atrag încadrarea la risc fiscal mare în cazul contribuabililor mijlocii sau pentru care se obține un punctaj specific în Fișa indicatorilor de inspecție fiscală ori pentru care nu se aprobă regimul special de exportatori.

Codurile cu risc fiscal mare raman :

– cod 4631 “Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”

– cod 4671 “Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”

– cod 4673 “Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare”

– cod 4677 „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”


Articole similare

Comentariul tau aici