Procedura de stabilire si regularizare a CASS si CAS pentru PF – formular 631

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 02.08.2018 a intrat in vigoare Ordinul nr. 1701/2018 pentru aprobarea procedurii de stabilire si de regularizare a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, precum si a formularului 631 “Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale”. 

Iata principalele aspecte punctuale pe care trebuie sa le cunosti:

  • Prevederile ordinului se aplica pentru CASS si CAS datorate pentru veniturile realizate in anul 2017;
  • Formularul 631 se utilizeaza la stabilirea si regularizarea sumelor reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari sociale;
  • Formularul 631 se utilizeaza la stabilirea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor;
  • Formularul 631 se utilizeaza la stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din investitii si/sau din alte surse;
  • Formularul 631 se utilizeaza la stabilirea contributiei de asigurari sociale, pentru veniturile din activitati independente;
  • Formularul 631 se intocmeaste in 2 exemplare unul pentru organul fiscal, unul pentru contribuabil.


Articole similare