Procedura privind cesiunea creantelor bugetare -debitori aflati in insolventa-O 942/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 285/15.04.2019 a fost publicat O 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței .

Prevederi:

 • Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor acte normative în baza cărora s-a declanșat procedura insolvenței.
 • Procedura de cesiune a creanțelor bugetare poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.
 • Fac obiectul cesiunii creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.
 • Cesiunea creanțelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;
  b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
  c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;
  d) constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.
  Prin justificarea unui interes public se poate înțelege:
  a) justificarea necesității cesiunii creanței în vederea menținerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/ contractat de o autoritate sau instituție publică să presteze un serviciu public și care se află sub supravegherea și controlul unei autorități sau instituții publice;
  b) justificarea necesității cesiunii creanței ca fiind de interes public, în vederea rezolvării oricăror probleme, fapte sau evenimente locale ori naționale cu semnificație pentru viața comunității;
  c) orice alte justificări din partea cesionarului, relevante în dovedirea interesului public privind cesiunea creanței.
  Procedura completa poate fi gasita aici.

Articole similare

Comentariul tau aici