Procedura privind organizarea registrului unitatilor de cult – aprobata

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul ANAF a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca a fost aprobata Procedura privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si modelului si continutului unor formulare.

  “Începând cu data de 1 aprilie 2019, sponsorizările efectuate de plătitorii de impozit pe profit şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor către ONG-uri sau unităţi de cult, vor putea fi scăzute de acestea din impozitele datorate, în anumite limite, doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

  În mod similar, persoanele fizice vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul datorat pe veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii sau cedarea folosinţei bunurilor, către ONG-uri sau unităţi de cult, începând cu aceeaşi dată şi ci condiţia ca beneficiarii sumelor să fie înscrişi în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

  Înscrierea în registru se solicită de către entitate, prin depunerea Formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

  a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

  b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

  c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

  d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

  e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

  Registrul se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF (www.anaf.ro).

  Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelului și conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019).”

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: