Procedura privind stabilirea din oficiu a CAS si a CASS datorate de persoanele fizice-proiect ANAF, 28.09.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 29 septembrie un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin OUG nr.30/2020 şi prin OUG nr.132/2020 s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoane fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.
Pentru aceste venituri contribuabilii datorează

 • impozit pe venit
 • contribuţie de asigurări sociale şi
 • contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art.IX alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizațiile acordate potrivit actelor normative menționate mai sus nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii.
Potrivit dispoziţiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.
Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2547/2019, a fost aprobată Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și modelul și conținutul formularelor utilizate pe parcursul etapelor procedurale, aplicabile începând cu anul fiscal 2018. Având în vedere modificările legislative de mai sus, este necesară actualizarea ordinului
menționat, în vederea apli cării dispozițiilor menționate menționate.

Ca urmare, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propune:

 • actualizarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, prin includerea unui capitol distinct care reglementează procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1) 1), (1^ și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare și la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • aprobarea modelului și conținutului formularelor:
  a) „Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;
  b) „Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1),
  (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;
  c) „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”;
  d) „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”.
  Actul normativ urmează să se aplice pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1),
  (1^1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici