Procedura rambursare TVA persoane impozabile din afara Comunitatii

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Baza legala : Ordinul nr. 3998/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii – publicat in M.Of. nr. 942 din 23.12.2014.
  Continut :

  1. La anexa nr. I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  “1. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) şi ale art. 1524 alin. (11) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice, se efectuează potrivit prezentei proceduri.”

  2. La anexa nr. I, după punctul 9.2 se introduce un nou punct, punctul 9.2.1, cu următorul cuprins:

  ” 9.21. Dispoziţiile pct. 9.2 nu sunt aplicabile cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, care utilizează regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, potrivit art. 1524 din Codul fiscal.”

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: