Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Prin casarea unui mijloc fix intelegem operatia de scoatere din functiune a activului respectiv.

Aceasta poate fi urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea coducerii entitatii.

Documentul care se intocmeste cu aceasta ocazie este procesul verbal de casare.

Acesta serveste ca:

– document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe;

– document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale;

– document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe, precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;

– document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.

Pentru casarea unui mijloc fix se efectueaza de regula urmatoarele formalitati:


• incheierea unui proces verbal de constatare a deprecierii activului si formularea propunerii de casare cu motivarea acesteia. De regula, o astfel de constatare se efectueaza in cadrul inventarierii anuale a patrimoniului.
• aprobarea propunerii de casare de catre conducatorul entitatii;

• desemnarea unei comisii de casare pe baza deciziei emise de catre conducatorul firmei;
• casarea efectiva si incheierea unui Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe.

Casarea se refera la acele imobilizari care exista in gestiune dar care nu mai sunt utilizabile, si nu la scoaterea din gestiune a unor echipamente prin alte mijloace: vanzare, sponsorizare, lipsa din gestiune.

Potrivit art. 25 alin (4) lit. c) punctul 3 din Codul fiscal, sunt cheltuieli nedeductibile cheltuielile privind mijloacele fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situații/condiții:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme;

2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;

3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii;

Condiția referitoare la distrugerea mijloacelor fixe amortizabile se consideră îndeplinită :

  • atât în situația în care distrugerea se efectuează prin mijloace proprii, cât și
  • în cazul în care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate către unități specializate.

Valorificarea mijloacelor fixe

Exista mai multe posibilitati:

  • Obtinerea de piese de schimb, caz in care monografia este :

3024 Piese de schimb = 7588 Alte venituri din exploatare

  • Obtinerea de deseuri :

Evidenta se tine cu ajutorul contului 346 Produse reziduale cont prin care se tine evidenta si miscarea stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).

In debitul contului 346 Produse reziduale se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711):

Valoarea deseurilor:

346 Produse reziduale  = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare/valorificatoare

Pentru vanzarea deseurilor se aplica taxare inversa, conform art.331 din Codul fiscal


461 Debitori diversi / 4111 Clienti  = 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale

Scoaterea din gestiune :


711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 346 Produse reziduale

MODEL :

Articole similare

Comentariul tau aici