Programul Constructia de locuinte cu chirie

Guvernul a aprobat astăzi, 18.04.2012, Programul Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat destinat constituirii unui fond de locuinţe destinate închirierii, la nivel naţional, care să permită accesul tuturor persoanelor la o locuinţă care să respecte standardele de locuit – proiect pilot al Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin ANL.

• Programul se va realiza prin încheierea de contracte de concesiune de lucrări publice;

• Scopul sau este de a permite accesul la o locuinţă a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achiziţiona

• Terenurile destinate acestor construcţii aparţin domeniului public al statului şi vor fi transferate pe durata utilizării clădirilor.

• Finanţarea proiectării, construcţiei şi exploatării locuinţelor se asigură de către investitorii privaţi din surse proprii sau atrase, în timp ce Agenţia Naţională pentru Locuinţe va finanţa structurarea economică, tehnică şi juridică a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor necesare implementării Programului, din surse de la bugetul de stat.

• Investitorii privaţi vor primi în contrapartida locuinţelor realizate, o cotă-parte din chiriile încasate, însoţită de plata unor plăţi unitare periodice, ce urmează a fi rambursate, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

ANL va constitui o bază de date care va centraliza toate solicitările pentru realizarea de locuinţe prin Program, formulate de autorităţile publice locale şi/sau centrale, precum şi datele privind terenurile disponibile şi/sau construcţiile nefinalizate în diverse stadii de execuţie aflate în proprietatea acestora, inclusiv situaţia reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.

Conditii pentru aplicare

• Solicitantul unei astfel de locuinţe, precum şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, nu trebuie să deţină o altă locuinţă în proprietate exclusivă şi/sau

• să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, în localitatea în care a solicitat locuinţă.

• titularul cererii de locuinţă trebuie să aibă contract de muncă, cu o vechime minimă neîntreruptă de cel puţin un an.

• venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinţă trebuie să fie de cel puţin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie.

Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decât o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decât valoarea stabilită de amortizarea locuinţei pe perioada normată de viaţă. Sumele încasate din chirii se vor distribui astfel:

• 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat;

• 30% din cuantum revine investitorului privat şi

• 20% din cuantum revine ANL.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că Executivul a decis să transmită EUROSTAT contractul cadru pe baza căruia se încheie contractul cu investitorul privat pentru a se face analiza de impact asupra bugetului. “Aşteptam rezultatul analizei şi atunci vedem în ce măsură proiectul are sustenabilitate şi poate merge mai departe”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Articole similare

Comentariul tau aici