Proiect de lege privind administratorii de fonduri de investitii alternative

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe site in data de 07 noiembrie 2014, la rubrica Transparență decizională, proiectul de lege privind administratorii de fonduri de investiţii alternative. Proiectul de act normativ transpune în legislația națională directiva care are scopul să realizeze la nivelul Uniunii Europene un cadru juridic armonizat pentru autorizarea şi supravegherea administratorilor de fonduri de investiţii alternative (AFIA).
Directiva europeană reglementează activitatea tuturor administratorilor de fonduri de investiţii alternative, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), care distribuie titluri de participare în special către investitorii profesionali, stabilind:

  • cerinţe de autorizare
  • cerinţe de capital
  • cerinţe operaţionale privind managementul riscului şi al lichidităţii
  • cerinţe organizatorice, inclusiv privind evaluarea activelor din portofoliul FIA
  • cerinţe privind depozitarea
  • cerinţe privind posibilitatea delegării funcţiilor AFIA
  • cerinţe privind transparenţa.


Articole similare

Comentariul tau aici