Proiect de modificare a D 394 din 04.02.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul ANAF a fost publicat un nou proiect de modificare a D 394, respectiv pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare.

Noutatea este reprezentată de introducerea în declarația 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, a unei casete în vederea bifării tranzacțiilor cu persoanele afiliate.

Astfel, la cartușele C – F din formularul 394, se va solicita precizarea calității de ”Persoană afiliată”, definită conform art.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin bifarea casetelor
corespunzătoare (DA/NU) pentru fiecare furnizor / beneficiar al persoanei impozabile înregistrată
în scopuri de TVA care depune declarația informativă.

De asemenea, ținând seama de propunerile organelor fiscale teritoriale, în vederea realizării unor corelații între datele declarate în decontul de TVA și cele din formularul D394, au fost introduse informații privind achizițiile de la agricultorii înscriși în Registrul agricultorilor, care aplică regimul special, precum și compensația în cotă forfetară aferentă, conform prevederilor art.315^1 din Codul fiscal.
Totodată, la cartușul I – ”Alte informații”, se va introduce punctul 8, cu precizarea că, în situația în care persoana impozabilă a desfășurat în perioada de raportare operațiuni taxabile de la persoane afiliate, se vor completa în mod automat, pe baza informațiilor cuprinse în listele de
detaliu din cartușele C – F, următoarele:

 • numărul total de persoane afiliate (CUI-uri/CNP-uri unice);
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii
  taxabile efectuate către persoane afiliate, valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor
  de bunuri și servicii de la persoane afiliate (cu excepția operațiunilor de tip N sau NA) și valoarea
  totală a TVA aferentă acestora, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane
  afiliate neînregistrate în scopuri de TVA (lit.D – tip operațiune N), cu excepția achizițiilor de bunuri
  și servicii de la persoane afiliate neînregistrate în scopuri de TVA care aplică regimul special
  pentru agricultori;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de la persoane
  afiliate neînregistrate în scopuri de TVA care aplică regimul special pentru agricultori (lit.D – tip operațiune NA).

Articole similare

Comentariul tau aici