Proiect de modificare a reglementarilor contabile cf cu IFRS

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un nou proiect legislativ care are in vedere modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 .

  Potrivit referatului de aprobare, cf. prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementările contabile aplicabile operatorilor economici se emit de MFP.
  Aceste entități întocmesc situații financiare anuale potrivit :

  • Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau
  • Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu completările ulterioare.

  Referitor la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, potrivit ordinului de aprobare, acestea se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile.
  Ca urmare, orice noi standarde internaționale adoptate conform procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate se aplică entităților care intră în aria respectivelor reglementări contabile.

  Ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) se referă la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” – și la instrumentele financiare –elemente reglementate de IFRS 9 „Instrumente financiare”. Ambele standarde urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

  Aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni.
  1. În ceea ce privește tratamentul contabil al veniturilor:
  – referitor la situațiile în care se estimează că suma cuvenită nu se încasează integral – se propune recunoașterea veniturilor aferente tranzacției la suma integrală, cu recunoașterea concomitentă a pierderii reprezentând suma estimată a nu se recupera;
  – referitor la tratamentul contabil al costurilor marginale ale obținerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, care îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active – se propune recunoașterea cheltuielilor aferente după natura acestora, cu recunoașterea ulterioară, drept cheltuieli ale perioadei, a sumei corespunzătoare activului aferent;

  2.- referitor la vânzările cu drept de retur – se propune recunoașterea integrală a veniturilor, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, respectiv dreptul de a recupera produsul de la clienți.
  2. În ceea ce privește instrumentele financiare:
  – referitor la activele financiare evaluate la costul amortizat și pentru care se constată deprecieri – se propune ca suma care nu mai poate fi recuperată să fie recunoscută distinct, ca o ajustare, și nu prin reducerea valorii contabile brute a activului aferent;
  – referitor la derecunoașterea activelor financiare, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ – se propune, ca regulă, ca aceasta să se înregistreze prin două operațiuni contabile distincte;
  – referitor la conturile contabile corespunzătoare instrumentelor financiare și funcțiunea acestora – au fost avute în vedere noile categorii de instrumente financiare, prevăzute de IFRS 9, precum și regulile de evaluare a acestora.

  3. Alte aspecte propuse a fi reglementate prin proiectul de ordin:
  Prin IFRS 15 au fost abrogate mai multe standarde și interpretări referitoare la tratamentul contabil al veniturilor, inclusiv interpretarea IFRIC 18 „Transferul de active de la clienți”. În aceste condiții, pentru a se asigura continuitate în ceea ce
  privește regulile aplicabile entităților care primesc active prin transfer de la clienți, respectiv entităților care suportă cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități, se propune completarea expresă a reglementărilor în vigoare cu precizări referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor respective.
  Precizăm că aceste reguli sunt similare celor aplicabile operatorilor economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: