Proiect de modificare D112- 17.05.2019- ce se modifica?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In 17.05.2019 pe site-ul Mfinante a fost publicat un nou proiect de modificare a D 112.

Modificari vizate:

• modificarea și completarea Secțiunii E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat”;

• introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a unei poziții pentru membrii cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

• introducerea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale asupra remunerațiilor încasate de zilieri și modificarea corespunzătoare a nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;

• introducerea în secțiunea E3 din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat” a unei noi poziții pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codului fiscal;

• introducerea în Anexa 4 a unui nou tip de asigurat, respectiv ”persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internschipul, cu modificările ulterioare”;

• modificări tehnice, care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Articole similare

Comentariul tau aici