Proiect de ordin pentru modificarea continutului formularelor 100 si 710

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul ANAF la sectiunea Transparenta Decizionala a fost publicat un proiect de ordin pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr.587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 100 “Declaraţie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” şi 710 “Declaratie rectificativa”

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum
urmeaza:

  1. Anexa nr.1 – formular 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” se modifica si se inlocuieşte cu anexa nr.1 la prezentul ordin.
  1. Anexa nr.2 – formular 710 “Declaraţie rectificativa” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  1. La anexa nr.4 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr.1 la ordin se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1 – 10, 12 – 24, 28, 72 şi 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr.3 la ordin.
Rândul 1 “Suma datorată” – se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 1.1. “Sponsorizări” – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Rândul 1.2. “Cost de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale” se înscrie suma reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr.153/2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Rândul 1.3. “Bonificaţie” – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând bonificaţia acordată contribuabililor, potrivit legii. Acest rând se completează numai de către contribuabilii care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.


Rândul 2 “Suma de plată” – se înscrie suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi sumele înscrise la rândul 1.1, rândul 1.2 şi rândul 1.3, după caz.

Rândul “Total obligaţii de plată” – se înscrie suma reprezentând obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteşte în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 “Suma de plată”, pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de
raportare.”

  1. La anexa nr.4 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, capitolul II “Completarea declaraţiei”, punctul 3 “Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»” subpunctul 3.1.11 se abrogă.

Intreg proiectul de lege poate fi gasit AICI

Articole similare

Comentariul tau aici