Proiect MFP: O familie, o casa- pentru inlocuirea programului Prima casa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul MFP a fost publicat in 22 august 2019 un nou proiect legislativ care se refera la modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă” și redenumirea în programul “O familie, o casă” .

Modificari propuse:

 • În ceea ce privește condițiile de eligibilitate ale beneficiarilor în cadrul Programului, la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale fiecărui beneficiar individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, nu pot depași valoarea de 4.500 lei.
 • pentru familiile cu copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăși valoarea de 7.000 lei.
 • pe durata contractului de credit obținut în cadrul Programului să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste ½ inclusiv dintr-o altă locuință situată în mediul urban, cu excepția celor dobândite prin moștenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după intrarea în Program, în termen de 12 luni de la apariția acestei situații, trebuie să decidă asupra deținerii locuinței din Program sau altei locuințe și să notifice această decizie Finanțatorului și fondurilor de garantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea.
 • În ceea ce privește condițiile financiare, avansul minim să fie de 5 % din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea costului de construire al locuinței, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau valoarea din contractul de antrepriză și finanțarea garantată. Prețul de achiziție a locuinței este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar valoarea finanțării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinței, exclusiv avansul plătit de beneficiar.
 • Se propune ca în cadrul Programului să se acorde următoarele subvenții:
  (a) reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil.
  (b) reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai multi copii.
  Acordarea subvențiilor se verifică anual și este condiționată de încadrarea în veniturile nete lunare menționate anterior.
  De asemenea, subventia acordată în cadrul Programului nu se poate cumula cu alte facilitãți acordate din fonduri de la bugetul de stat pentru spațiul de locuit, respectiv închirieri sau cumpãrarea de locuințe, așa cum este prevăzut pentru anumite categorii de salariați, ca de exemplu cele adoptate prin legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, completată cu Legea nr. 288/2018 prin care poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie/pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la art 31 alin. (1) din legea 360/2002 (compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de baza), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

Articole similare

Comentariul tau aici