Proiect privind aparatele de marcat electronice fiscale – ce schimbari ne asteapta ?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Un nou proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003 a fost publicat în data de 12.10.2017 pe site-ul Ministerului de Finante.

  Legislatia prezenta:

  • OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv de Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • OUG nr.91/2014 ,care aduce ca si noutati :

  -reglementarea autorizării caselor de marcat cu jurnal electronic pe grupe de contribuabili, concomitent cu stabilirea                unor termene limită pentru avizarea, comercializarea şi utilizarea vechilor aparate deţinute de operatorii economici;

  -introducerea în sarcina utilizatorilor, a obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice  fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către sistemul informatic al ANAF;

  -comercializarea, service-ul şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai după obţinerea autorizaţiei de distribuţie emise de Comisie;

  -dotarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu dispozitive de salvare şi comunicaţie externă şi blocarea funcţionării lor când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal;

  -etapizarea procesului de înlocuire a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic, astfel:

  – autorizarea de către Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 aprilie   2018:

  • interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal începând cu data de 1 august  2018 ;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, respectiv  mijlocii începând cu data de 1 iunie  2018 ; 
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici,  începând cu data de 1 august 2018 ;

  Termenele inițiale din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.28/1999 şi respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2014  au fost prorogate succesiv prin dispozițiile  OG  nr.17/2015, OUG  nr.57/2015, OUG  nr.98/2016, respectiv ale OG nr.20/2017.

  Ce aparate se utilizeaza in prezent ?

  • aparate de marcat electronice fiscale echipate cu role jurnal pe suport de hârtie (aparate de generaţie veche) şi memorie fiscală în care sunt stocate informaţii precum denumirea şi codul fiscal ale emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul, seria fiscală a aparatului si datele de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică

   Ce contine proiectul publicat in 12.10.2017 ?

  • a fost definită noţiunea de comerţ ocazional prin aceasta înțelegându-se actele de comerţ cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziţii cu vânzare, precum şi livrările de bunuri către proprii angajaţi pentru uzul propriu;
  • au fost clarificate activităţile care se încadrează în excepţiile de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă;
  • au fost descrise detaliat aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, ca fiind case de marcat ce au un hardware dedicat ce integrează un modul fiscal controlat de un program de control și respectiv un program de aplicație care asigură un set  fix de funcţii de operare și permite lucrul cu o bază de date proprie şi una sau mai multe interfeţe pentru comunicaţie sau salvare externă ;
  • au fost stabilite condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării ;
  • au fost definite  aparatele de marcat portabile ca fiind aparate de dimensiuni şi greutate reduse, uşor transportabile care pot fi utilizate în activitaţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant, în mijloacele de transport şi altele asemenea;
  • au fost introduse prevederi prin care aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa asigure, prin comenzi de la tastatura, în regim de raportare, tipărirea de rapoarte şi memorarea   pe un dispozitiv extern a fişierelor electronice cu numele seriei fiscale şi extensia „JE”, tipărirea de rapoarte cu iniţializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, tipărirea de rapoarte cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal ,etc;
  • a fost reglementată posibilitatea efectuării fiscalizării aparatului la distribuitor sau unitatea de service acreditată, însă doar în mod excepțional, în cazul utilizatorilor care la punctele de lucru nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet;
  • a fost introdusă o prevedere  potrivit căreia  aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor pot fi echipate cu două echipamente fiscale distincte controlate de un singur program de aplicație, acesta asigurând gestionarea distinctă a vânzărilor de  carburanti față de  celelalte produse;
  • a fost introdusă posibilitatea de a evidenția în valută pe  bonurile fiscale  contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate clienţilor de către operatorii economici care realizează activităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.4/2005 privind regimul valutar;
  • pentru a asigura aplicarea unitară a actului normativ, se precizează faptul că, în cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA, potrivit legii, se tipărește pe bonul fiscal, cu majuscule, după mențiunile privind taxa pe valoarea adăugată, textul “TOTAL NEPLĂTITOR TVA ” precum și valoarea TVA;
  • prin conexiunea stabilită, se transmite la ANAF:  un rezumat al bonului fiscal ; datele din raportul fiscal de închidere zilnică; informațiiLE referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului; mesajul de confirmare a îndeplinirii obligației de conectare la sistemul informatic al ANAF.  
  • se stabilesc condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se considera că aparatele de marcat electronice fiscale funcționează în modul de lucru online, respectiv  offline;
  • Au fost actualizați o serie de  termeni, fiind  puşi în acord cu modificările legislative conexe, astfel:

  -în cazul  schimbului valutar s-a introdus condiţia  ca pentru casele de schimb valutar să aibă ca obiect principal de  activitate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612, iar ca activităţi secundare numai cele incluse în cod CAEN 6619 şi autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea corelării cu dispoziţiile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 664/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

  -a fost completată lista de profesii libere  în vederea corelării cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  -a fost completată definiţia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie,  în vederea corelării cu dispoziţiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

  -a fost  înlocuită noţiunea ”coeficientului “K” cu noţiunea  “constantei (K), sintagma  ,, tariful pe km parcurs si tariful pe oră/minut de staționare” cu sintagma ,,tariful de distanţă (lei/km) şi tariful de staţionare (lei/oră)” , în vederea corelării cu dispoziţiile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: