Proiect – Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cine are obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2019?

 • Persoanele carora le sunt incidente Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
 • Persoanele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;
 • Persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
 • Inclusiv oparatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic

Cum se depun raportarile contabile?

Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro.

Ce cuprind raportarile contabile?

 1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 2. Contul de profit si pierdere – Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
 3. Situatia veniturilor si cheltuielilor – in situatia Reglementarilor contabile conforme cu standardele Internationale de Raportare Financiara.
 4. Date informative

In formularul “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” elementele de natura activelor, datoriilor si capitaluilor sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate. Formularul se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2019, conform cu soldurile din balanta conturilor analitice.

Formularul “Contul de profit si pierdere”  cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere) preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2019.

Formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” se completeazacu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, respectiv 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019.

Indicatorii total active, cifra de afaceri neta si numarul mediu de salariati se determina pe baza situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar precedent.

Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2019 se completează în lei.

NU intocmesc raportari contabile la iunie 2019 entitatile care:

 • Nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2019,
 • Cele care in tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat in inactivitate temporara,
 • Cele infiintate in cursul anului 2019, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Termenul  de depunere al raportarilor contabile la 30 iunie 2019 este 14 august 2019.

Nedepunerea raportarilor se sanctioneaza conform prevederilor din legea contabilitatii nr 82/1991 cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×