Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii – Legea 67/2006

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Cedent – este persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;.

  Cesionar – este persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1.

  Potrivit Legii nr. 67/2006, transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar.

  • Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
  • Notificarea cesionarului cu privire la toate drepturile si obligatiile care urmeaza a-i fi transferate.
  • Cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pana la data rezilierii sau expirarii acestuia.
  • Clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.

  Cedentul si cesionarul vor informa in scris reprezentantii salariatilor proprii sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la:

  • data transferului sau data propusa pentru transfer;
  • motivele transferului;
  • consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati;      
  • masurile preconizate cu privire la salariati;
  • conditiile de munca si de incadrare in munca.

  Atentie! Nerespectarea de catre cedent sau cesionar a obligatiilor prevazute in lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

  Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: