Raportul de audit – elemente obligatorii de continut

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit Ordinului nr. 1802/2014, raportul de audit trebuie sa contina:

  a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;

  b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;

  c) o opinie de audit care este fara rezerve, cu rezerve sau contrara si care prezinta clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la urmatoarele:

  • daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, in conformitate cu cadrul relevant de raportare financiara;
  • si dupa caz, daca situatiile financiare anuale sunt conforme cerintelor legale aplicabile.

  Daca  auditorul statutar nu este in masura  sa  emita  o opinie de audit, raportul mentioneaza  imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;

  d) o mentiune privind aspectele asupra carora auditorul statutar atrage atentia prin evidentiere, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;

  e) opinia si declaratia mentionate la pct. 563 alin. (4).

  Raportul de audit se semneaza si se dateaza de catre auditorul statutar. In cazul in care auditul statutar este efectuat de o firma  de audit, raportul de audit poarta semnatura cel putin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul in numele firmei de audit.

  Raportul de audit privind situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa respecte cerintele prevazute la alin. (1) si (2). In cazul situatiilor financiare anuale consolidate, atunci cand raporteaza asupra consecventei raportului administratorilor cu situatiile financiare, asa cum se prevede la alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are in vedere situatiile financiare anuale consolidate  si raportul consolidat al administratorilor.

  Daca situatiile financiare anuale ale societatii‐mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata  cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societatea‐mama are obligatia de auditare, cele doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: