Reactivarea contribuabililor inctivi – comunicat AJFP Valcea

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • AJFP Vâlcea reaminteste că, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 1/28.02.2014, au fost modificate si conditiile pe care contribuabilii declarati inactivi conform art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală trebuie să le îndeplinească pentru a fi reactivati. Astfel, una din conditiile pe care contribuabilii declarati inactivi trebuie să o îndeplinească, conform prevederilor ordonantei, pentru a fi reactivati de organul fiscal competent, se referă la faptul că acestia nu trebuie să înregistreze obligatii fiscale restante.

  Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ contribuabilii declarati inactivi pentru a fi reactivati de organul fiscal, sunt:

  -să-si îndeplinească toate obligatiile declarative prevăzute de lege;

  -să nu înregistreze obligatii fiscale restante;

  -organele fiscale să constate că functionează la domiciliul fiscal declarat.

  De asemenea, prin actul normativ mentionat a fost modificată si data de la care decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte fată de terti, respectiv cu ziua următoare datei înscrierii în registrul contribuabililor inactivi/reactivati si nu data înscrierii în registru cum era prevăzut până la intrarea în vigoare a ordonantei.

  Important! Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactiveaz ă de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligatiilor declarative.

  Reamintim că, potrivit Codului de Procedură Fiscală, contribuabilii sunt declarati inactivi de către organul fiscal, dacă se află în una dintre următoarele situatii:

  -nu îsi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligatie declarativă prevăzută de lege;

  -se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

  -organele fiscale au constatat că nu functionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al pre edintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF);

  ANAF organizează evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, care contine:

  -datele de identificare a contribuabilului;

  -data declarării ca inactiv a contribuabilului;

  -data reactivării;

  -denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

  -alte mentiuni.

  Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si este postat pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, si poate fi accesat la sectiunea Servicii online din prima pagină.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: