Raportul Z: ce este, generare, arhiva, amenzi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce este raportul Z?

Foarte simplu spus, raportul Z este un document eliberat de casa de marcat, la finalul zilei si care cuprinde sumarul tranzactiilor din ziua respectiva.

Detaliat, raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conține în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, odată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică și obligatorie.

Aceasta definitie o regasim la art 64. alin. (1) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Hotararea 479/2003).

Continut

Raportul Z contine urmatoarele informatii:
a) antetul bonului fiscal;
b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescător și care se înregistrează în contorul Z;
c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna și anul;
d) numărul avariilor care determină ștergerea memoriei RAM și ora producerii acestora.
e) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată, iar, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 , și numărul bonurilor fiscale care conțin codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA al beneficiarului;
f) logotipul și seria fiscală ale aparatului;
g) valoarea totală zilnică a operațiunilor și totalul taxei pe valoarea adăugată;
h) valoarea totală zilnică a operațiunilor și TVA defalcată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
i) valoarea totală zilnică a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată;
k) valoarea totală zilnică a operațiunilor și totalul taxei pe valoarea adăugată rezultată din totalul bonurilor fiscale emise, precum și valoarea totală zilnică a operațiunilor și totalul taxei pe valoarea adăugată rezultată din totalul bonurilor fiscale care conțin codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA al beneficiarului în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;
l) numărul dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, data și ora de activare, precum și valoarea SHA-2 a fișierului electronic securizat, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Important!

  • o data cu conectarea caselor de marcat la ANAF, dupa emiterea fiecarui raport Z de inchidere zilnica, aparatul va transmite automat informatiile catre serverul ANAF
  • raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.

Arhiva

Rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 5 ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost emise.

Amenzi

Constituie contraventie nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva raportul fiscal de închidere zilnică.

Aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei.

Citeste si : Ce tipuri de tranzactii se pot regasi pe raportul Z si cum le inregistrezi in contabilitate?

Articole similare

Comentariul tau aici