Rectificare la OUG 8 din 2015

In Monitorul Oficial nr. 312 din 07.05.2015 a fost publicata o rectificare la OUG 82/2015 ,astfel :

– la art. I pct. 13 [cu referire la art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (v) şi (vi) din actul de bază], în loc de:

” în cuantum de la” se va citi: ” în cuantum de”;

Vechea formulare a pct. v) si vi) prevedea ca :

 ” (v) cu amendă în cuantum de la 22.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului;

(vi) cu amendă în cuantum de la 27.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi cu:..”

– la art. VIII alin. (1), în loc de: “prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16” se va citi: “prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13 şi 14”.

Corectia era necesara intrucat la art I  nu existau in textul actului punctele 15 si 16.

 

Articole similare

Comentariul tau aici