Recunoasterea veniturilor in cazul derularii contractelor de mandat sau de comision

Potrivit reglementărilor contabile (O3055/2009), sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.

Exemplu

O agenţie de voiaj a vândut bilete de cazare către clienţii săi în valoare de 500.000 lei (sumă încasată în numerar). Agenţia de voiaj recunoaşte la venituri comisionul cuvenit de 10 % din suma încasată, respectiv 50.000 lei şi transferă companiei hoteliere valoarea biletelor vândute, mai puţin comisionul reţinut.

Conform Ghidului Practic la Ordinul 3055/2009, principalele înregistrări contabile efectuate de agenţia de voiaj:

– din totalul biletelor facturate se înregistrează separat venitul cuvenit agenţiei şi separat datoria faţă de furnizorii de servicii, astfel:

4111 Clienţi = %                                                                       500.000 lei

                         704 Venituri din servicii prestate                  50.000 lei

                         401 Furnizori                                                  450.000 lei


– încasarea în numerar a biletelor vândute şi facturate în valoare de 500.000 lei:

5311 Casa în lei = 4111 Clienţi 500.000 lei

– plata furnizorului de servicii hoteliere (compania hotelieră) în sumă de 450.000 lei,

reprezentând valoarea biletelor mai puţin comisionul cuvenit de 50.000 lei:

401 Furnizori = 5121 Conturi la bănci în lei 450.000 lei

 

Articole similare

Comentariul tau aici