Reexport

Regimul de reexport permite mărfurilor necomunitare să iasă de pe teritoriul vamal al Comunităţii. Rexportul presupune aplicarea formalităţilor de ieşire, inclusiv a măsurilor de politică comercială.

Unde se depune declaraţia de reexport?

• la biroul vamal autorizat cu supravegherea locului în care se află sediul dvs ca exportator sau

• la biroul vamal autorizat cu supravegherea locului în care mărfurile sunt ambalate sau încărcate pentru transportul de export.

• la biroul vamal autorizat pentru locul în care este stabilit subcontractantul.

• la orice birou vamal din Comunitate, în situaţii excepţionale.

Cine poate depune declaraţia de reexport?

• proprietarul mărfurilor ce se exportă, sau

• subcontractorul, sau

• persoană investită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia.

• Pentru operaţiunile de reexport se aplică dispoziţiile stabilite pentru exportul de mărfuri şi totodată cele prrevăzute pentru încheierea regimului vamal economic precedent.

Declaraţia de reexport este însoţită de orice document necesar în vederea unei corecte aplicări a drepturilor de export şi a dispoziţiilor care reglementează exportul mărfurilor în cauză.

La prezentarea declaraţiei, autoritatea vamală poate solicita documentele de transport sau, după caz, documentele aferente regimului vamal anterior.

În cazul în care în vamă se prezintă o singură marfă în mai multe ambalaje, autoritatea vamală poate solicita să se prezinte lista coletelor sau un document echivalent indicând conţinutul fiecărui ambalaj.

Procedurile ce reglementează reexportul sunt stabilite în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolul 182 şi în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolul 841.

Articole similare

Comentariul tau aici