Refacturare de cheltuieli – reguli si exemple practice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli, atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane;
  • persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata.

In masura in care persoana impozabila poate face dovada ca singurul scop este refacturarea de cheltuieli, nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza.

In cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile.

Se considera ca la aplicarea structurii de comisionar exigibilitatea pentru operatiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de catre persoana care refactureaza cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de natura operatiunilor refacturate.

Pentru fiecare cheltuiala refacturata se va aplica regimul fiscal al operatiunii de refacturate, referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile livrarii/prestarii refacturate.


Exemplul nr. 1:

Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. Conditia de livrare este ex-works, prin urmare transportul este în sarcina cumparatorului, a lui B.

Totusi, B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport, urmand sa ii achite costul transportului. Transportatorul C factureaza lui A serviciul de transport din Romania in Ungaria, iar A, aplicand structura de comisionar, va refactura costul exact al serviciul lui B.

Din perspectiva stabilirii naturii serviciului prestat, se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport, dar nu este tratat ca si un cumparator revanzator, ci ca o persoana care refactureaza cheltuieli, deoarece persoana impozabila nu recupereaza o cheltuiala mai mare decat cea efectuata.

Acest serviciu de transport se factureaza de catre C catre A cu TVA, locul prestarii fiind in Romania, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. A refactureaza transportul catre B fara TVA, serviciul fiind neimpozabil in Romania conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.


Exemplul nr. 2:

O societate care deruleaza operatiuni imobiliare are incheiate contracte de inchiriere pentru diverse spatii dintr-un bun imobil. In cadrul acestei activitati, ea refactureaza prestatii care cuprind, pe de o parte, furnizarea anumitor utilitati, si anume electricitate, incalzire si apa, precum si, pe de alta parte, colectarea deseurilor, serviciile de curatenie in spatiile comune ale imobilului, transferand chiriasului costurile pe care le-a suportat pentru cumpararea acestor bunuri si servicii de la terti furnizori.

Trebuie sa se verifice in cadrul fiecarei inchirieri daca, in ceea ce priveste utilitatile, chiriasul are libertatea sa decida in privinta consumului sau in cantitatea pe care o doreste. Daca chiriasul are posibilitatea sa isi aleaga prestatorii si/sau modalitatile de utilizare a bunurilor sau a serviciilor in cauza, prestatiile care privesc aceste bunuri sau servicii pot, in principiu, sa fie considerate distincte de inchiriere.

In special, daca chiriasul poate sa decida in legatura cu consumul de apa, de electricitate sau de energie pentru incalzire, care poate fi verificat prin montarea unor contoare individuale si facturat in functie de consumul respectiv, prestatiile care privesc aceste bunuri sau servicii pot, in principiu, sa fie considerate distincte de inchiriere.

In ceea ce priveste serviciul de curatenie a partilor comune a bunului imobil, acestea trebuie sa fie considerate distincte de inchiriere daca pot fi organizate de fiecare chirias individual sau de chiriasi in mod colectiv si daca in toate cazurile facturile adresate chiriasului mentioneaza furnizarea acestor bunuri si prestarea acestor servicii in rubrici diferite de chirie.

In ceea ce priveste colectarea deseurilor, daca chiriasul poate alege prestatorul sau poate incheia un contract direct cu acesta, chiar daca, pentru motive care tin de facilitate, nu isi exercita aceasta alegere sau aceasta posibilitate, ci obtine aceasta prestatie de la operatorul desemnat de locator pe baza unui contract incheiat intre acestia din urma, aceasta imprejurare constituie un indiciu in favoarea existentei unei prestatii distincte de inchiriere.

In acest sens a fost pronuntata si Hotararea Curtii de Justitie Europene in Cauza C-42/14. In toate situatiile in care livrarile/prestarile sunt distincte de serviciul de inchiriere, locatorul aplica structura de comisionar, aplicand regimul fiscal adecvat pentru fiecare livrare/prestare in parte, in functie de natura acestora.


Exemplul nr. 3:

Societatea A din Franta isi trimite angajatii in Romania pentru negocierea unor contracte cu parteneri din Romania. Conform intelegerii dintre parti, facturile pentru cazare, transport local si alte cheltuieli efectuate pentru angajatii trimisi din Franta vor fi emise catre partenerii din Romania, acestia urmand sa isi recupereze sumele achitate prin refacturare catre societatea A din Franta. Astfel, serviciile de cazare au locul in Romania, acolo unde este situat bunul imobil [art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal], si vor fi refacturate prin aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, serviciile de transport local de calatori au locul in Romania, acolo unde sunt efectiv prestate [art. 278 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal], si vor fi refacturate prin aplicarea cotei standard de TVA.


Exemplul nr. 4:

Societatea A incheie un contract de proiectare a unui bun imobil cu societatea B. In contract se stipuleaza ca B va suporta cheltuielile de cazare, transport, masa, diurna etc. ale salariatilor lui A care realizeaza acest proiect. Pe factura emisa A mentioneaza separat costul proiectarii si costul asa-numitelor cheltuieli suportate de B.

In aceasta situatie nu este vorba despre o refacturare de cheltuieli. Toate cheltuielile de cazare, transport, masa, diurna etc., facturate de A lui B, sunt cheltuieli accesorii serviciilor de proiectare si trebuie sa urmeze aceleasi reguli referitoare la locul prestarii, cotele sau regimul aplicabil ca si serviciul de proiectare de care sunt legate, conform prevederilor pct. 30 alin. (5).

In acest exemplu nu se refactureaza cheltuieli, deoarece toate cheltuielile respective sunt accesorii serviciului de proiectare, intrucat cad in sarcina prestatorului, chiar daca sunt recuperate de la client prin refacturare.


Exemplul nr. 5:

O societate X inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal inchiriaza catre alte societati spatii dintr-un imobil pe care-l detine in proprietate. Societatea X are incheiate contracte cu furnizorii de utilitati, respectiv cu furnizorii de energie electrica, energie termica si apa.

Conform contractelor incheiate, societatea X refactureaza catre chiriasi aceste utilitati, care sunt considerate distincte de inchiriere.

In luna decembrie 2015 furnizorii de utilitati emit facturi catre societatea X cu TVA 24%. Faptul generator pentru aceste livrari intervine conform prevederilor art. 281 alin. (8) din Codul fiscal la data emiterii facturilor, respectiv in luna decembrie 2015.

In luna ianuarie 2016, societatea X refactureaza utilitatile catre chiriasi. Exigibilitatea taxei pentru operatiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de catre societatea X catre chiriasi. Intrucat faptul generator pentru operatiunile refacturate ramane neschimbat si a intervenit in luna decembrie 2015, cota aplicabila la refacturare este cota in vigoare la data faptului generator de taxa, respectiv 24%.

Baza legala: Codul Fiscal

Articole similare