Reforma ANAF -ce se schimba in 2020?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

În prezent, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are ca principal obiectiv colectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului. De la înfiinţare și până în prezent, ANAF a colectat venituri bugetare cu o  pondere în PIB de circa 25% -27%. Prin măsurile de reorganizare se urmăreşte maximizarea eficienţei activităƫii  aparatului fiscal, creşterea accentuată a nivelului colectării fiscale, respectiv creşterea ponderii veniturilor fiscale către un nivel de 30% -32% din PIB, pe termen mediu și lung.

Aceste intenƫii de restructurare au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 107/12.02.2020 prin Ordonanța de urgență nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF.

Ce presupune reorganizarea ANAF?

Pe scurt, aceasta înseamnă că:

  • agenția va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
  • președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți (anterior 4) cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Scopul reducerii numarului de vicepresedinti are în vedere imbunatatirea procesului decizional prin scurtarea circuitului informațional decizional
  • se modifica incadrarea personalului DGAF în cadrul general aplicabil funcționarilor publici prin urmare Funcțiile publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef antifraudă și inspector antifraudă se desființează.
  • se introduce prevederea ca personalul Agenției care ocupă funcții publice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și, după caz, armament și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul menționat poate îmbrăca ținuta civilă.

Articole similare

Comentariul tau aici