Regim TVA stocuri la dispozitia clientului

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Care este regimul TVA aplicabil în situatia în care un furnizor dintr-un stat membru transferă regulat bunuri într-un depozit al clientului din România și transferul proprietății bunurilor intervine conform contractului la data scoaterii bunurilor din depozit?

  Raspuns ANAF, 25.04.2018

  Conform prevederilor din Codul fiscal, pentru stocurile la dispoziția clientului se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producţie.
  Potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, pentru stocurile puse la dispoziția clientului se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia acestora. Pentru astfel de operațiuni, în situația în care furnizorul nu este stabilit și nici înregistrat în scopuri de TVA în România, se aplică măsurile de simplificare prevăzute în Instructiuni dacă:
  a) consignatarul sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, este înregistrat în România în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;
  b) statul membru de origine nu consideră mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplică ori acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România;
  c) consignatarul sau cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, din România este cunoscut de către furnizor atunci când bunurile sunt transportate din alt stat membru în România.
  Prin urmare, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de Instrucțiunile aprobate prin Ordin al ministrului finanțelor publice, inclusiv dacă se face dovada că statul membru, din care sunt transportate bunurile acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România, sunt aplicabile măsurile de simplificare prevăzute in Instrucțiunile de aplicare a acestor măsuri, caz în care vânzătorul nu trebuie să se înregistreze în România în scopuri de TVA.

  Baza legala

  Legea nr 227 / 2015 articolul 281 alin.(4)
  Hotararea guvernului nr 1 / 2016 articolul pct. 24 alin. (3)
  Ordinul ministrului finantelor publice nr 4120 / 2015 articolul 3

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: