Registrul de casa – Dispozitie de plata/incasare catre casierie

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE /REGISTRUL DE CASA

  Serveşte ca:

  – dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;

  – dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;

  – document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.

  Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul financiar-contabil:

  – în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);

  – în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;

  – în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.)

  Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.

  Circulă:

  – la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;

  – la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;

  – la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de către persoana care a primit suma;

  – la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate (exemplarul 2);

  – la plătitor (exemplarul 1).

  Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.

  Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

  – denumirea unităţii;

  – denumire formular: plată / încasare;

  – numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

  – numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;

  – suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;

  – semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;

  – date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;

  – casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

  REGISTRUL DE CASĂ

  Serveşte ca:

  – document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative;

  – document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;

  – document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.

  Se întocmeşte în două exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de către persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi.

  La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate se barează.

  Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

  Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

  Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).

  Exemplarul 1 rămâne la casier.

  Se arhivează:

  – la casierie (exemplarul 1);

  – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

  Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

  – denumirea unităţii;

  – denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

  – numărul curent; numărul actului de casă; explicaţii; încasări; plăţi;

  – report/sold ziua precedentă;

  – semnături: casier şi compartiment financiar-contabil

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: