REGISTRUL-JURNAL – cum se completeaza acest registru obligatoriu?

1. Serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică si sistematică a modificării elementelor de activ si de pasiv ale unitătii.

  1. Se întocmeste de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar.

Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.

Se întocmeste lunar, prin înregistrarea cronologică a documentelor în care se reflect miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitătii.

În cazul în care unitatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal. Registrul-jurnal se editează la cererea organelor de control sau în functie de necesitătile unitătii.

În cazul în care o unitate are subunităti dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanta de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de către subunităti, cu conditia înregistrării acestuia la nivelul subunitătii.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operatiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activitătii, până la 31 decembrie, sau încetarea activitătii.

În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectuează înregistrarea în registru.

În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta, jurnalul privind operatiunile de casă si bancă, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.), precum si numărul si data acestuia.

În coloana 4 se trece felul operatiunii, dându-se explicatiile în legătură cu operatiunea respectivă. Această coloană se completează numai atunci când este cazul.

În coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si, respectiv, creditoare.

În coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din documentul respectiv (bon, factură, jurnal auxiliar, notă de contabilitate etc.).

Lunar se totalizează sumele debitoare si sumele creditoare.

  1. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
  2. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

În conditiile conducerii contabilitătii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operatiune economico-financiară se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate.

Articole similare

Comentariul tau aici