Reglementarea activitatii de voluntariat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Inainte de toate sa stabilim ce inseamna voluntariatul si care sunt atributiile fiecarui voluntar.

Voluntariatul este reglementat de legea nr. 78/2014, lege ce prevede participarea persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat.

Cine poate fi voluntar?

Voluntarul poate fi orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat.

Principiile voluntariatului:

 1. Activitatea de interes public a voluntarilor este bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului si neremunerata.
 2. Voluntarul este implicat activ in viata comunitatii.
 3. Desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii.
 4. Participarea persoanelor la activitatile de voluntariat se bazeaza pe egalitatea de sanse si de tratament, fara discriminari.
 5. Activitatea de voluntariat nu substituie munca platita.
 6. Caracterul de interes public al activitatii de voluntariat

Activitatile de voluntariat prestate in afara raporturilor cu persoane juridice, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate nu fac obiectul prezentei legi.

Activitatea de voluntariat se desfasoara in urma unei cereri din partea organizatiei-gazda, prin care aceasta isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari.

Organizatia-gazda are dreptul de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, in functie de activitatea desfasurata.

Organizatia- gazda poate oferi voluntarilor cursuri de instuire, formare si pregatire profesionala in domeniul in care aceasta activeaza precum si o instruire initiala cu privire la:

 • structura, misiunea si activitatile organizatiei-gazda;
 • drepturile si responsabilitatile voluntarului;
 • regulementele interne care reglementeaza implicarea voluntarului

Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite. Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, precum si la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia-gazda, la cererea voluntarului, elibereaza un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se intocmesc in limba romana daca au fost emise pe teritoriul Romaniei.

Certificatul de voluntariat va contine urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale organizatiei-gazda care emite certificatul;

b) numarul de inregistrare si data emiterii certificatului;

c) numarul de inregistrare si data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele si datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada si numarul de ore de voluntariat;

f) numele si prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele si prenumele reprezentantului legal al organizatiei- gazda;

h) mentiunea “Voluntarul si organizatia emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor si informatiilor cuprinse in acest certificat”.

Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia-gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei-gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

Organizatia-gazda este obligata ca, anterior inceperii activitatii de voluntariat, sa inmaneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat

Anterior inceperii activitatii, contractul de voluntariat se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia-gazda.

Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

Cand poate inceta contractul de voluntariat?

 • la expirarea termenului stabilit in contract, respectiv la data la care prestatiile care fac obiectul contractului au fost executate;
 • de comun acord;
 • cand organizatia-gazda isi inceteaza activitatea;
 • prin denuntare unilaterala;
 • in caz de reziliere a contractului;

Drepturile si obligatiile voluntarului

DREPTURIOBLIGATII
dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;
dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;
dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;
dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat. obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
 obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

Drepturile organizatiei-gazda

DREPTURI
dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;
dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația- gazdă;
dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului voluntarilor. In situatia in care, prin desfasurarea activitatilor de voluntariat, se cauzeaza prejudicii unor terte persoane, organizatia-gazda va raspunde solidar cu voluntarul, in conditiile legii sau ale contractului de voluntariat, daca acestea nu au fost determinate de culpa exclusiva a voluntarului.

Ziua de 5 decembrie este stabilita ca fiind Ziua Internationala a Voluntarului.

Articole similare

Comentariul tau aici