Reguli privind conducerea evidentei contabile si fiscale

Potrivit art. 80 din Codul de procedura fiscala, evidentele contabile si fiscale trebuie pastrate , dupa caz:

• la domiciliul fiscal al contribuabililor;
• la sediile secundare , inclusiv pe suport electronic, sau
• pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate , potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.

Prin exceptie de la cele mentionate anterior, evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs, se pastreaza dupa caz :

• la domiciliul fiscal al contribuabililor;
• la sediile secundare ale acestora;
• in perioada 1-25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.

Dispozitiile contabile privind pastrarea, arhivarea si limba folosita pentru evidentele contabile sunt aplicabile si pentru evidentele fiscale.

In cazul in care evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune , pe langa datele arhivate in format electronic contribuabilul este obligat sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Contribuabilii sunt obligati sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate prin intocmirea registrelor sau a oricaror documente prevazute de lege, sa utilizeze documentele primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregsitrate.

Organele fiscale pot lua in considerare orice evidente relevante pentru impunere tinute de contribuabil.

Articole similare

Comentariul tau aici