Rezerva legala – deductibilitate, note contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru o societate comerciala, rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu. Rezerva se constituie anual. In cazul in … Continue reading Rezerva legala – deductibilitate, note contabile