Rezumatul noutatilor legislative ale lunii iunie 2015

Spre deosebire de luna mai 2015, luna iunie nu a fost marcata de  noutati legislative semnificative.

Acestea sunt pe scurt :

• Ordinul nr. 831/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri-M.OF. nr. 385 din 03.06.2015
• Ordinul nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală -Monitorul Oficial nr. 393 din 05.06.2015
• Ordinul nr. 1111/2015 ANAF- pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
• Ordinul nr. 542/2015, Ministerul Finanţelor Publice – Ordinul nr. 830/542/2015 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×